Szanowni Państwo,
z dniem 01 marca do 31 marca rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Przywidz

Lp.

 

Czynność

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

Postępowanie uzupełniające

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
 
od 01.03.2023r.                   
do 31.03. 2023 r.

 

od19.04.2023r.                     
do 26.04.2023r.

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 14.04.2023r.

do 28.04.2023r.

 

3.

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 19.04.2023 r.
do 26.04.2023 r. do godz.15.00

 

od 02.05.2023 r.
do 12.05.2023 r.
do godz.15.00

 

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 10.05.2023 r.

 

do 17.05.2023 r.
Procedura odwoławcza:
– do 24 maja 2022r - składanie odwołania do dyrektora szkoły.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
– do 31 maja 2022r. – Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia. 
 
Dokumenty do pobrania:
1.     Dla dzieci 3- letnich / 2,5 letnich i dzieci pierwszy raz przyjmowanych do oddziału przedszkolnego:
·       Karta zapisu dziecka do Rekrutacja_do_przedszkola_odbywa_się_od_01oddziału przedszkolnego
 
2.     Dla dzieci kontynuujących uczęszczanie do oddziału przedszkolnego
·       Karta potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka w oddziale przedszkolnym
 
3.     Dla dzieci do klasy „0”
·       Karta zapisu dziecka do zerówki
 
4.     Dla dzieci do klasy pierwszej
·    Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

W załączeniu:

1. Regulamin Rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu
2. Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz
3. Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty o przyjęcie dzieci można składać w Sekretariacie Szkoły ul Szkolna 1 w Przywidzu w godzinach od 7.00 do 15.00, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail:  
Z poważaniem
Magda Dryll
Dyrektor SP im UE w Przywidzu
 
 
 
 
Załączniki:

KARTA_POTWIERDZENIA_KONTYNUACJI_UCZĘSZCZANIA_DZIECKA

Karta_zapisu_do_przedszkola_2022-2023

Rekrutacja_do_przedszkola_odbywa_się_od_01

Zarządzenie_rekrutacja_2023-2024

regulamin_rekrutacji

karta_zapisu_do_zerówki

wniosek_o_przyjęcie_do_kl._I