Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

rok szkolny 2020/2021

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja / przedmiot

1.       

Dryll Magda

Dyrektor , wos

2.       

Cieszyńska Małgorzata

Wicedyrektor, etyka, biblioteka

3.       

Makutonowicz - Radej Hanna

Wicedyrektor, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju

4.       

Bradtke Ewa

Plastyka, muzyka, technika

5.       

Ebertowska Romana

Wychowawca gr. 3-latków, wychowanie przedszkolne

6.       

Formela Dorota

Wychowawca kl. I A, wychowanie wczesnoszkolne

7.       

Gąsiorowska Anna

Świetlica, EDB, WF, wychowawca kl. IV

8.       

Gilewska Patrycja

Wychowawca gr. 2,5-3-latków, wychowanie przedszkolne

9.       

Grabarek Aleksandra

Język angielski, geografia w j. angielskim

10.   

Grulkowska Renata

Wychowawca kl. I B, wychowanie wczesnoszkolne

11.   

Grzywacz Natalia

Urlop macierzyński

12.   

Jakusz - Gostomski Zbigniew

Wychowawca kl. VIIA, wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych

13.   

Knopa Monika

Wychowawca gr. 2,5-3-latków, wychowanie przedszkolne

14.   

Kozdroń Katarzyna

Wychowawca gr. 5-latków, wychowanie przedszkolne

15.   

Kuchar Katarzyna

Język angielski - grupy przedszkolne

16.   

Landowska Danuta

Wychowawca kl. VIB, biologia w języku angielskim, język angielski,

17.   

Laskowska Kamila

Pedagog, doradca zawodowy, n-l wspomagający

18.   

Łoś Tomasz

Matematyka

19.   

Machut Katarzyna

Nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

20.   

Markowska Justyna

Logopedia

21.   

Miśkiewicz Ewa

Długotrwałe zwolnienie lekarskie

22.   

Olczak Piotr

Wychowanie fizyczne, informatyka

23.   

Owczarzak Barbara

Wychowawca gr. 5-latków , edukacja przedszkolna

24.   

Patoka Natalia

Wychowawca gr. 4-latków, wychowanie przedszkolne

25.   

Rybakowska Mirela

Biologia

26.   

Rydzyńska Hanna

Wychowawca kl. II A, edukacja wczesnoszkolna

27.   

Samaruk Anna

Wychowawca kl. III , edukacja wczesnoszkolna

28.   

Samaruk Barbara

Wychowawca kl. VII B, język polski

29.   

Sliżewska Justyna

Wychowawca gr. 4-latków, wychowanie przedszkolne

30.   

Szreder Danuta

Religia, historia

31.   

Szwichtenberg Dorota

Religia, zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, n-l wspomagający

32.   

Szyszka Ewelina

Wychowawca gr. 3-latków, wychowanie przedszkolne

33.   

Tarnowska Magdalena

Wychowawca gr. 0 , wychowanie przedszkolne

34.   

Tymoszuk – Zabrocka Agnieszka

Wychowawca kl. VII C, geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

35.   

Walentek – Kalinowska Dorota

Wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych, gimnastyka korekcyjna

36.   

Wałdoch Irena

Wychowawca kl. II B, wychowanie wczesnoszkolne

37.   

Wałdoch Marta

Wychowawca kl. VIII A, język polski, język kaszubski

38.   

Warczak Edyta

Wychowawca kl. VI A, matematyka, fizyka

39.   

Wesoła Julia

Psycholog, socjoterapeuta

40.   

Zamkowski Michał

Język niemiecki

41.   

Zielińska Ewa

Historia, informatyka

42.   

Żabińska Joanna

Wychowawca kl. V A, wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych

43.   

Żurowska Magdalena

Wychowawca kl. VIII B, chemia, fizyka, matematyka

 

Kadra niepedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

rok szkolny 2020/2021

L.p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.       

Gołąbek Renata

Kucharka ul. Cisowa 12

2.       

Góra Anna

Pomoc kuchenna

3.       

Jahn Barbara

Kucharka ul. Szkolna1

4.       

Kiżewska Bożena

Sprzątaczka

5.       

Kosater Iwona

Sekretarka

6.       

Łyskowska Beata

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

7.       

Migowski Zygmunt

Woźny / konserwator

8.       

Popiel Monika

Intendent / pomoc kuchenna - urlop macierzyński

9.       

Potrac Alicja

Sprzątaczka

10.   

Rostkowska Wioletta

Sprzątaczka

11.   

Sadokierska Agnieszka

Sekretarz szkoły

12.   

Sadokierska Paulina

Intendent / pomoc kuchenna - zastępstwo

13.   

Skirzyński Adam

Woźny / konserwator

14.   

Thrun Beata

Pomoc kuchenna / sprzątaczka

15.   

Wrycza Danuta

Sprzątaczka