Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

rok szkolny 2021/2022

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja / przedmiot

1.       

Dryll Magda

Dyrektor , j. niemiecki

2.       

Cieszyńska Małgorzata

Wicedyrektor, etyka, biblioteka

3.       

Makutonowicz - Radej Hanna

Wicedyrektor, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju

4.       

Bradtke Ewa

Plastyka, muzyka, świetlica

5.       

Ebertowska Romana

Wychowawca gr. 5-latków, wychowanie przedszkolne, rewalidacja

6.       

Formela Dorota

Wychowawca kl. II A, edukacja wczesnoszkolna

7.       

Gąsiorowska Anna

Wychowawca gr. 0 B, wychowanie przedszkolne, EDB

8.       

Gilewska Patrycja

Wychowawca gr. 3-latków, wychowanie przedszkolne

9.       

Grabarek Aleksandra

Język angielski, geografia w j. angielskim

10.   

Grulkowska Renata

Wychowawca kl. II B, edukacja wczesnoszkolna

11.   

Grzywacz Natalia

Wychowawca gr. 4-latków, wychowanie przedszkolne

12.   

Jakusz - Gostomski Zbigniew

Wychowawca kl. VII IA, wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych

13.   

Knopa Monika

Wychowawca gr. 3-latków, wychowanie przedszkolne

14.   

Landowska Danuta

Wychowawca kl. VIIB ,Biologia,  biologia w języku angielskim, język angielski

15.   

Laskowska Kamila

Pedagog, doradca zawodowy, rewalidacja

16.   

Łoś Tomasz

Matematyka, technika

17.   

Machut Katarzyna

Wychowawca gr.3 latków , wychowanie przedszkolne , język angielki w oddziałach przedszkolnych

18.   

Markowska Justyna

Logopedia, rewalidacja, j. polski

19.   

Olczak Piotr

Wychowanie fizyczne, informatyka, żeglarstwo

20.   

Owczarzak Barbara

Wychowawca kl. O A, wychowanie przedszkolne

21.   

Rybakowska Mirela

Biologia, świetlica

22.   

Rydzyńska Hanna

Wychowawca kl. III A, edukacja wczesnoszkolna

23.   

Samaruk Anna

Wychowawca gr.3 latków , wychowanie przedszkolne, rytmika

24.   

Samaruk Barbara

Wychowawca kl. VIII B, język polski

25.   

Sliżewska Justyna

Wychowawca gr. 5-latków, wychowanie przedszkolne

26.   

Szreder Danuta

Religia

27.   

Szwichtenberg Dorota

Religia, zajęcia rewalidacyjne, n-l wspomagający

28.   

Szyszka Ewelina

Wychowawca gr. 4-latków, wychowanie przedszkolne, logopedia w oddziałach przedszkolnych

29.   

Tarnowska Magdalena

Wychowawca kl. I , edukacja wczesnoszkolna

30.   

Tymoszuk – Zabrocka Agnieszka

Wychowawca kl. VIII C, geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, ekologia

31.   

Walentek – Kalinowska Dorota

Wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych, gimnastyka korekcyjna, żeglarstwo

32.   

Wałdoch Irena

Wychowawca kl. III B, edukacja wczesnoszkolna

33.   

Wałdoch Marta

Wychowawca kl. V A, język polski, język kaszubski

34.   

Warczak Edyta

Wychowawca kl. VII A, matematyka, fizyka

35.   

Wesoła Julia

Psycholog, socjoterapeuta

36.   

Zielińska Ewa

Wychowawca kl. VI B , historia, informatyka, wos

37.   

Żabińska Joanna

Wychowawca kl. VI A, wychowanie fizyczne, zajęcia w klasach sportowych

38.   

Żurowska Magdalena

Wychowawca kl. IV A, chemia, fizyka, matematyka

 

Kadra niepedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu

rok szkolny 2021/2022

L.p.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.       

Gołąbek Renata

Sprzątaczka ul. Cisowa 12

2.       

Góra Anna

Pomoc kuchenna/sprzątaczka

3.       

Jahn Barbara

Kucharka ul. Szkolna1

4.       

Kiżewska Bożena

Sprzątaczka

5.       

Kosater Iwona

Sekretarka

6.       

Łyskowska Beata

Pomoc nauczyciela w przedszkolu

7.       

Migowski Zygmunt

Woźny / konserwator ul. Cisowa 12

8.       

Potrac Alicja

Sprzątaczka

9.       

Rostkowska Wioletta

Sprzątaczka ul. Cisowa 12

10.   

Sadokierska Agnieszka

Sekretarz szkoły

11.   

Sadokierska Paulina

Intendent

12.   

Skirzyński Adam

Woźny / konserwator

13.   

Thrun Beata

Kucharka ul. Cisowa 12

14.   

Wrycza Danuta

Sprzątaczka