Nasza szkoła bierze udział w projekcie "NIE TOLERUJĘ PRZEMOCY", który ukierunkowany jest na przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy rówieśniczej. W ramach projektu przewidziano szereg warsztatów dla uczniów i nauczycieli, mających uwrażliwiać i przeciwdziałać zachowaniom przemocowym w szkole i domu.
Ambasadorami projektu zostali uczniowie klasy 7b.
Projekt realizowany jest przez Fundację Mikroakademia przy pomocy Urzędu Gminy w Przywidzu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu.
 
 Stopka EOG PrzemocNEW