Ewaluacja zewnętrzna

Od 05.11 – 27.11.2013 roku w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej i w Gimnazjum im. Zawiszy Czarnego wchodzących w skład Zespołu Szkół w Przywidzu miała miejsce ewaluacja zewnętrzna, która polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Szkoły badane były pod kątem następujących wymagań:

Procesy edukacyjne są zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Respektowane są normy społeczne.

Ewaluacja została przeprowadzona przez wyznaczonych wizytatorów. Odbyły się liczne spotkania z uczniami rodzicami, Wójtem Przywidz Gminy, nauczycielami i dyrektorem. Przeprowadzono rozmowy, ankiety i wywiady ze wszystkimi organami szkoły. Na podstawie analizy danych sporządzono Raport z Ewaluacji Problemowej Szkoły Podstawowej i Raport z Ewaluacji Problemowej Gimnazjum.

Dziękujemy Panu Wójtowi i zaproszonym gościom, rodzicom i uczniom za liczny udział oraz wszystkie dobre słowa wypowiedziane na temat szkoły.

 

 Raport z ewaluacji problemowej dla Gimnazjum w Przywidzu

Raport z ewaluacji problemowej dla Szkoły Podstawowej w Przywidzu