Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu zaprasza do składania wniosków przez rodziców uczniów chcących uczęszczać do IV klasy do oddziału sportowego o profilu piłka ręczna.
Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwskazań o uczęszczaniu dziecka do klasy sportowej. 
Wnioski wraz z zaświadczeniem należy składać w sekretariacie szkoły: ul. Szkolna 1, Przywidz
 
Harmonogram działań:
 
Nabór uczniów do oddziału sportowego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie pierwszym:
1. Termin rekrutacji – 10.06.2022 – 17.06.2022 do godz. 13.00.
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną - 17.06.2022
3. Przeprowadzenie testu sprawnościowego w zakresie ogólnej sprawności fizycznej – 20.06.2022 godz. 13.30
4. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy sportowej - 21.06.2022.
 
Nabór uzupełniający uczniów do oddziału sportowego w roku szkolnym 2022/2023:
1. Termin rekrutacji – 22.08.2022 – 26.08.2022 do godz. 13.00.
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną - 26.08.2022
3. Przeprowadzenie testu sprawnościowego w zakresie ogólnej sprawności fizycznej – 29.08.2022 godz. 9.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy sportowej 30.08.2022

 

W załączeniu:

2. Regulamin naboru