Pierwsze spotkanie organizacyjne 9 grudnia 2021 godz. 16.00 - 17 30                

Spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. Terminy pozostałych spotkań zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym.

Prowadzone będą przez  p.  Kamilę Laskowską  (pedagog) oraz p. Julię Wesołą (psycholog i psychoterapeutę)

Celem spotkań jest udzielanie wskazówek, pomocy dla rodzica w zakresie:

- funkcjonowania emocjonalnego dziecka i rozwijanie jego umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi emocjami

- wspierania rozwoju poczucia własnej wartości i kształtowania motywacji do pokonywania trudności (w tym motywowania dziecka do nauki)

- budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka poprzez stawianie jasnych granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania

- omawiania trudnych sytuacji wychowawczych na podstawie konkretnych przykładów