Spotkania z rodzicami odbędą się:
- dla klas 0-3 - 01.12.2021r (środa) o godz. 16.00
- dla klas 4-8 - 02.12.2021r (czwartek) o godz. 17.00.
Przydział sal w których odbędą się spotkania będzie podany na tablicy w holu przy sekretariacie szkoły.

Inne terminy:
1. Egzaminy próbne ósmoklasistów odbędą się 8,9,10.12.2021r
2. Jasełka szkolne i wigilie klasowe - 22.12.2021r
3. Wystawianie ocen prognozowanych niedostatecznych na I semestr - do 22.12.2021r
4. Wystawianie ocen prognozowanych na I semestr - do 12.01.2022r
5. Wystawienie ocen semestralnych - 24.01.2022r
6. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna - 27.01.2022r
7. Rozpoczęcie II semestru - 01.02.2022r
8. Przerwa Świąteczna - 23.12.2021r - 02.01.2022r
9. Ferie zimowe - 14.02 - 27.02.2022r