Grupa „Krasnoludków” jest finansowana  w ramach Projektu  p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i Gminy Przywidz.

Szkoła Podstawowa w Przywidzu, Przywidz ul. Szkolna 1

 

 

 

Powered by KomputeryZukowo.pl